Previous
Next

"Učim, radim, pomažem Slavoniji !"

LAG Karašica provodi projekt Projekt „Učim, radim, pomažem Slavoniji !“ koji je financirala Europska unija, putem Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

"Učim, radim, pomažem Slavoniji !"​

UVODNA RIJEČ PREDSJENIKA

Na području LAG Karašice nezaposleno 7.010 osoba, od toga 4.408 žena ili 62,88 % od ukupnog broja nezaposlenosti, a prosječna dob stanovništva je 41,2 godine stoga na našem području postoji potreba za provođenjem projekta kao što je „ Učim, radim, pomažem Slavoniji !“ Provedbom ovoga projekta na području LAG-a Karašica potaknut ćemo i promicati socijalno uključivanje, kao i u integraciju teško zapošljivah žena koje imaju ograničene mogućnosti zaposlenja na tržištu rada. Također realizacijom ovoga Projekta kao i drugih projekta koji se financiraju iz fondova Europske unije želja nama je podiži kvalitetu života stanovnika na području LAG Karašica.

Nositelj projekta je LAG Karašica osnovana je 28. prosinca 2009. godine. LAG obuhvaća područje 17 jedinica lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji i to: gradove; Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine; Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Viljevo, Gorjani i Punitovci. Projekt se provodi na području tri grada (Valpovo, Belišće i Donji Miholjac) i na području 10 općina (Bizovac, Donja Motičina, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Punitovci).

Partneri na projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek: koji u ovom projektu osigurava da savjetnici individualno ili putem SMS-a informiraju svoje stranke o mogućnostima uključivanja u projekt. Za informiranje će koristiti i oglasne ploče u Regionalnom uredu i ispostavama Zavoda, a sudjelovati će i u koordinacijskim sastancima u sklopu upravljanja projektom. HZZ će pomoći nositelju u identifikaciji i animaciji ciljne skupine (nezaposlene žene).

Centar za socijalnu skrb Valpovo: kao javna ustanova osnovan je 2012. godine, mjesno je nadležan za područje gradova Valpova i Belišća te općina Bizovac i Petrijevci s pripadajućim prigradskim naseljima i selima. Centar će pomoći nositelju u identifikaciji krajnjih korisnika.

Pokreni video

Novosti iz projekta