Edukacija za gerontodomaćice

U sklopu projekta koji se financira iz Europskog socijalnog fonda „Učim, radim, pomažem Slavoniji!“, u tijeku je edukacija za 29 zaposlenica koje će steći naziv gerontodomaćica. Predavanje se održava na dvije lokacije i to u Osnovnoj školi u Podgoraču i Osnovnoj školi u Veliškovcima. Predavači na edukacijama su medicinska sestra, liječnik i predavač zaštite na radu. Stečenim zvanjem gerontodomaćice, zaposlenice će i nakon završetka ovog projekta postati konkurentnije na tržištu rada te će si lakše moći pronaći novo zaposlenje.