Kontakt

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA KARAŠICA
Republike 114
HR-31208 PETRIJEVCI
OIB: 03184769995

Ivan Vrbanić, voditelj LAG-a Karašica
Tel.: +385 31 297 826
Fax: +385 31 395 115
Mob: +385 91 253 7967
Mail: ivan@lag-karasica.com

 

Ivana Bagarić, savjetnica za EU projekte i ruralni razvoj

Tel.: +385 31 297 827
Mob: + 385 97 709 1880 (ured)
Mail: bagaric@lag-karasica.com

 

Višnja Dorić, financijski menadžer

Tel.: +385 31 297 827
Mob: + 385 97 709 1880 (ured)
Mail: visnja.doric@lag-karasica.com

Matko Petrović, koordinator/koontrolor1

Tel.: +385 31 297 827
Mob: + 385 97 709 1881 (ured)
Mail: matko.petrovic@lag-karasica.com

Marina Jelić, koordinator/koontrolor2

Tel.: +385 31 297 827
Mob: + 385 97 709 1881 (ured)
Mail: marina.jelic@lag-karasica.com