POZITIVNI UČINCI PROJEKTA ZEŽELI

Prošlo je više od devet mjeseci kako se na području LAG Karašica provodi projekt „UČIM, RADIM, POMAŽEM SLAVONIJI!“ financiran iz programa Zaželi – program zapošljavanja

Više »

PODJELJENI PRVI PAKETI HIGIJENSKIH POTREPŠTINA

Na području LAG-a Karašica (Valpovo, Belišće, Donji Miholjac, Petrijevci, Podgorač, Bizovac, Koška, Podravska Moslavina, Marijanci, Magadenovac, Feričanci, Donja Motičina, Punitovci) u razdoblju od 08.-18.02.2019.g., podijeljeni

Više »

ZAVRŠENA EDUKACIJA ZA 29 ŽENA

Dana, 13. veljače 2019. godine, u Vijećnici Općine Petrijevci, u sklopu Projekta “Učim, radim, pomažem Slavoniji!” koji se financira iz programa “Zaželi – program zapošljavanja

Više »

Edukacija za gerontodomaćice

U sklopu projekta koji se financira iz Europskog socijalnog fonda „Učim, radim, pomažem Slavoniji!“, u tijeku je edukacija za 29 zaposlenica koje će steći naziv

Više »

BICIKLI ZA 50 ŽENA

Nakon što je 50 žena započelo svoj rad na projektu Zaželi- „Učim, radim, pomažem Slavoniji!”, od 06. do 09. studenog dvoje koordinatora Matko Petrović i

Više »

PEDESET ŽENA ZAPOČELO S RADOM

Od 1. studenog 2018. godine LAG Karašica je u sklopu projekta “Učim, radim, pomažem Slavoniji!” zaposlila 50 žena sa cijelog područja LAG Karašica koje će

Više »