O projektu

1. O projektu:

Nositelj projekta je LAG Karašica osnovana je 28. prosinca 2009. godine. LAG obuhvaća područje 17 jedinica lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji i to: gradove; Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine; Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Viljevo, Gorjani i Punitovci. Projekt se provodi na području tri grada ( Valpovo, Belišće i Donji Miholjac ) i na području 10 općina ( Bizovac, Donja Motičina, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci , Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Punitovci ).

Partneri na projektu:

Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek : koji u ovom projektu osigurava da savjetnici individualno ili putem SMS-a informiraju svoje stranke o mogućnostima uključivanja u projekt. Za informiranje će koristiti i oglasne ploče u Regionalnom uredu i ispostavama Zavoda, a sudjelovati će i u koordinacijskim sastancima u sklopu upravljanja projektom. HZZ će pomoći nositelju u identifikaciji i animaciji ciljne skupine (nezaposlene žene).

Centar za socijalnu skrb Valpovo: kao javna ustanova osnovan je 2012. godine, mjesno je nadležan za područje gradova Valpova i Belišća te općina Bizovac i Petrijevci s pripadajućim prigradskim naseljima i selima. Centar će pomoći nositelju u identifikaciji krajnjih korisnika.

2. Cilj projekta:

Svrha projekta je ublažiti posljedice nezaposlenosti i doprinijeti smanjenju rizika od siromaštva 50 teže zapošljivah žena i žena s nižom razinom obrazovanja te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 250 krajnjih korisnika na području LAG -a Karašica . Ciljna skupina u projektu je 50 nezaposlenih žena, s najviše srednje stručna sprema.

Ukupna vrijednost projekta je 8.062.398,09 kn.

3. Trajanje projekta:

30 mjeseci ( od 20. srpnja 2018. do 19. siječnja 2021. )

4. Aktivnosti projekta:

– Obrazovanje i osposobljavanje žena
– Nabavka bicikla za 50 žena kako bi se olakšala mobilnost zaposlenih žena
– pružanje potpore i podrške za 250 starijih osobama i osobama u nepovoljnom položaju

5. Održivost projekta

Žene zaposlene u projektu, koje će steći neophodno iskustvo kroz edukacije, bit će zapošljivije na tržištu rada. Imat će znatno veću šansu biti angažirane za rad u nekim od ustanova koje se brinu o skrbi i njezi osoba koje se nisu u mogućnosti brinuti za sebe. Po završetku projekta žene će se motivirati za nastavak rada ili ih potaknuti na samozapošljavanje.

6. Učim, radim, pomažem Slavoniji u brojevima

Trajanje projekta:

30 mjeseci

Zapošljavanje:

50 žena zaposleno s područja 3 grada i 10 općina

Zbrinuto:

250 korisnika

7. Projektni tim:

1. Ivan Vrbanić , voditelj projekta – zadužen za koordinaciju projektnim timom i cjelokupnom administracijom svih projektnih aktivnosti te evaluaciju
2. Ivana Bagarić, asistent na projektu – pomagati će voditelju projekta u administraciji svih projektnih aktivnosti
3. Višnja Dorić, financijski menager – zadužena za financijsko praćenje i izvješćivanje i za javnu nabavu
4. Matko Petrović, kordinator/kontolor projekta kontrolirati i nadzirati rad žena za pomoć u kući
5. Marina Jelić, kordinator/kontolor projekta kontrolirati i nadzirati rad žena za pomoć u kući

UKRATKO O PROJEKTU

LAG Karašica provodi projekt Projekt „Učim, radim, pomažem Slavoniji !“ koji je financirala Europska unija, putem Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.