ZAPOČELA EDUKACIJA ZA 29 ZAPOSLENICA

Dana 04. prosinca 2018. godine u Vijećnici općine Petrijevci, održano je potpisivanje Ugovora sa Učilišnim centrom Velebit. Ugovore su potpisale 29 žena koje su mlađe od 50 godina koje će se osposobiti za gerontodomaćicu. Žene će po završetku osposobljavanja postati konkurentnije na tržištu rada te će im se navedeno osposobljavanje upisati u E-radnu knjižicu. Predavanja će se održavati na dvije lokacije na području LAG-a Karašica u osnovnim školama Veliškovci i Podgorač. Ženama koje pohađaju edukaciju osiguran je besplatan prijevoz. Edukacija se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela nastave u ukupnom trajanju od 160 sati te je njezin završetak planiran do kraja mjeseca siječnja 2019. godine.