Zaposlenice

Antonija Kubala, Valpovo,
Grad Valpovo
Anica Plećko, Gat,
Grad Belišće
Biljana Knežević, Donja Motičina,
Općina Donja Motičina
Blaženka Mićan, Josipovac Punitovački,
Općina Punitovci
Branka Mihaljević, Valpovo,
Grad Valpovo
Bosiljka Ravlić, Petrijevci,
Općina Petrijevci
Branka Hmura, Jurjevac Punitovački,
Općina Punitovci
Davorka Bošnjak, Bizovac,
Općina Bizovac
Davorka Kovačević, Lacići,
Općina Magadenovac
Dragica Ladnjak, Razbojište,
Općina Podgorač
Đurđa Žeželj, Subotički Lug,
Općina Koška
Đurđica Čaljkušić, Donji Miholjac,
Grad Donji Miholjac
Evica Galičić, Tiborjanci,
Grad Belišće
Gabrijela Milković, Budimci,
Općina Podgorač
Irena Mitrić, Razbojište,
Općina Podgorač
Jadranka Dorkić, Marijaci,
Općina Marijanci
Jasna Ribarić, Feričanci,
Općina Feričanci
Jelena Šubara, Feričanci,
Općina Feričanci
Josipa Hosak, Podravska Moslavina,
Općina Podravska Moslavina
Kristina Opančar, Podravski Podgajci,
Grad Donji Miholjac
Ljiljana Vinogradac, Podravski Podgajci,
Grad Donji Miholjac
Mara Beronja, Bijela Loza,
Općina Podgorač
Marica Majdenić, Golinci,
Grad Donji Miholjac
Marijana Hozijan, Poganovci,
Općina Podgorač
Marina Boltadžija, Donja Motičina,
Općina Donja Motičina
Marina Dorić, Ivanovci,
Grad Valpovo
Melita Davidović, Donja Motičina,
Općina Donja motičina
Nikolina Jukić, Koška,
Općina Koška
Ružica Martić, Ordanja,
Općina Koška
Ružica Milašević, Poganovci,
Općina Podgorač
Ružica Šimara, Podravska Moslavina,
Općina Podravska Moslavina
Sanja Kusturić, Lacići,
Općina Magadenovac
Sanja Stanić, Valpovo,
Grad Valpovo
Sanja Tribuljak, Josipovac Punitovački,
Općina Punitovci
Silvija Vrbanac, Donja Motičina,
Općina Donja Motičina
Slavica Barić, Marijanci,
Općina Marijanci
Slavica Mikašek, Ledenik,
Općina Koška
Snježana Brkić, Feričanci,
Općina Feričanci
Snježana Horvat, Belišće,
Grad Belišće
Snježana Kusturić, Harkanovci,
Grad Valpovo
Snježana Mijatović, Ordanja,
Općina Koška
Suzana Vavra Komar, Josipovac Punitovački, Općina Punitovci
Tatijana Pavlović, Podravska Moslavina,
Općina Podravska Moslavina
Vera Majdiš, Jurjevac Punitovački,
Općina Punitovci
Vesna Lovoković, Donja Motičina,
Općina Donja Motičina
Vesna Tomić, Veliškovci,
Grad Belišće
Violeta Zekić, Satnica,
Općina Petrijevci
Zora Moguš, Stipanovci,
Općina Podgorač
Žaklina Jovanović, Krčenik,
Općina Podravska Moslavina
Željka Bakarić, Petrijevci,
Općina Petrijevci