ZAVRŠENA EDUKACIJA ZA 29 ŽENA

Dana, 13. veljače 2019. godine, u Vijećnici Općine Petrijevci, u sklopu Projekta “Učim, radim, pomažem Slavoniji!” koji se financira iz programa “Zaželi – program zapošljavanja žena”, održan je završni ispit za 29 žena. Sve polaznice uspješno su zavšile edukaciju koja se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela u trajanju od 160 sati. Položenim završnim ispitom žene su osposobljene za zanimanje gerontodomačice te su tako postale konkurentnije na tržištu rada, a navedeno osposobljavanje im se upisuje u E-radnu knjižicu.